Nivå 3

juni 4, 2020 7:21 f m Published by

Aktiviteter
Regelbundna uppföljningsmöten och kontroller enligt säkerhetsplanen. Exempelvis hembesök, fokus på säkerhet och var familjen befinner sig i förhållande till målen.

Uppföljning med barn
Uppföljning med barnsamtal enligt säkerhetsplanen. Hur upplever barnet att det är nu? Verktygen för barnsamtal exempelvis Det trygga hemmet används. Fokus på säkerhet och trygghet.

Uppföljande nätverksmöten
Fokus på vad som fungerar bra och var mötesdeltagarna befinner sig på säkerhetsskalan.

Avslutningsmöte
När målen är uppnådda och säkerhetsplanen varit i drift under en bestämd tid kan ärendet avslutas med ett möte där familj, nätverk, socialtjänst deltar.

Categorised in:

This post was written by _superadmin