Utredningshem

Hem för vård och boende. Strandgården är vårt utredningshem för barn, ungdomar och deras familjer.

HVB-hem Strandgården - Landa

Strandgården

Strandgården är ett utredningshem för föräldrar och barn i hjärtat av Dalarna. Vi tar emot gravida kvinnor och föräldrar med barn 0–16 år för utredning, behandling och säkerhetsplanering enligt Signs of Safety.

Utredning

Strandgården är ett utredningshem där vi utreder vilka behov av stöd och vård den placerade och den placerades familj är i behov av. Tillsammans formulerar vi mål att sträva mot.

Behandling - Landa

Behandling

Vår behandling på Strandgården utgår från det som familjen behöver förändra utifrån de mål som formulerats under utredningen. Behandlingen fokuserar på att stärka det som fungerar och hitta strategier för det som oroar.

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety handlar om att tillsammans med familjen och deras nätverk skapa en plan som visar att barnet/ungdomen är tryggt och får sina behov tillgodosedda i vardagen.

Säkerhetsplanering - Landa

Vision

Landa HVB:s vision för Strandgården är att fler barn och ungdomar ska få möjligheten att växa upp under trygga förhållanden i sitt befintliga nätverk, med sina föräldrar och/eller andra viktiga vuxna, som finns kvar för barnet eller ungdomen under hela uppväxten.