Kvalitetssäkring

För oss är det avgörande att vi utför vårt jobb på allra bästa sätt. Vi ställer höga krav på oss själva och de vi samarbetar med. Vår personal är professionell och utbildad. Vi jobbar alltid för att allt vi gör ska hålla högsta kvalitet.

Vi mäter kvaliteten i våra verksamheter och sammanställer de omdömen vi får och hur vi uppfattas av socialtjänst, familjehem och i våra utredningshem även placerade föräldrar och barns uppfattning. Minst en gång om året genomför vi även medarbetarundersökningar. Allt med syfte att säkerställa och utveckla kvalitet i våra verksamheter.

Undersökningar
Efter avslutad familjehemsplacering får våra uppdragsgivare en enkät att besvara om hur vårt arbete uppfyllt de kriterier som efterfrågats. Detta jobb sker löpande efter varje avslutad placering.

På våra utredningshem Strandgården och Sjögården genomförs enkätundersökningar med barn, ungdomar, föräldrar och socialtjänst vid avslutning av placering. Efter 3 månader görs en uppföljande telefonintervju med föräldrar.

En gång om året skickar vi också ut en större undersökning till kommuner och andra uppdragsgivare för att få svar på hur vår verksamhet uppfyller de krav som ställs och för att se om resultatet är tillfredsställande.

» Undersökning Familjehem 2022
» Undersökning Familjehem 2020
» Undersökning Sjögården 2020
» Undersökning Socialsekreterare 2019
» Undersökning Familjehem 2019
» Undersökning Strandgården 2018
» Undersökning Socialsekreterare 2018
» Undersökning Familjehem 2018


Skip to content