Familjehemsstöd

Extra stöd till kommunernas egna familjehem.

Vi erbjuder extra stöd inklusive jour dygnet runt och handledning till kommunernas egna familjehem.

Med målsättningen att barn och unga ska få en så god vård som möjligt behöver stödet till familjehemmet anpassas för att vården ska vara trygg, kontinuerlig, ändamålsenlig och säker. Vi inom Landa erbjuder nu detta stöd som komplement utan att på något sätt konkurrera med socialförvaltningens eget arbete.

Hur?

Landa erbjuder att i befintliga utvalda placeringsärenden ge kontinuerligt stöd och handledning till familjen utifrån överenskommen inriktning och omfattning. Stödet innefattar jour dygnet runt. En erfaren och meriterad familjehemskonsulent från Landa svarar för primär kontakt och handledning till familjehemmet och rapporterar regelbundet till ansvarig handläggare. Socialtjänsten svarar för all myndighetsutövning och övriga aspekter av ansvar gentemot familjehemmet och den placerade, innefattande reglering av arvode
och omkostnad, uppföljning av den placerades utveckling med mera.

Varför?

Ett ändamålsenligt stöd till familjehem fungerar som moteld till destruktiv friktion och minskar risken för sammanbrott. Sammanbrott i familjehemsvård är negativt för barnets eller den unges utveckling och resa mot ett välfungerande vuxenliv. Sammanbrott har stark social negativ inverkan på den placerade, dess nätverk och familjehem. Det blir även en negativ ekonomisk aspekt när kontinuiteten i vården skadas vilket ofta leder till att omfattande personella resurser behöver läggas, nödlösningar skapas och emellanåt även andra mer vårdkrävande och säkerhetsbetonade insatser behöver tillsättas.

Erbjudande

Landa erbjuder tre olika paket beroende på uppdragets omfattning:

Light

Handledning 1 gång per månad ca 2 timmar per tillfälle, möjlighet till telefonrådgivning på vardagar samt
tillgång till Landas jour för råd och stöd under kvällar, nätter och helger.

Medium

Handledning 2 gånger per månad ca 2 timmar per tillfälle, möjlighet till telefonrådgivning på vardagar samt tillgång till Landas jour för råd och stöd under kvällar, nätter och helger.

Large

Handledning minst 1 gång per vecka ca 2 timmar per tillfälle, möjlighet till telefonrådgivning på vardagar samt tillgång till Landas jour för råd och stöd under kvällar, nätter och helger.

För mer information:


Skip to content