Behandling

Vår behandling utgår från väl beprövade och fungerande metoder enligt Signs of Safety-modellen. Vi utgår från vad barnet eller ungdomen behöver. Under utredningen sätter vi tillsammans med barnet och familjen mål utifrån vilka förändring kan ske.

Det lösningsfokuserade förhållningssättet är centralt, liksom tron på att varje individ och familj kan skapa förändringar om de ges förutsättningar.

Arbetssätt

Behandlingen är fokuserad på det positiva och utgår från att förstärka det som faktiskt fungerar snarare än att rikta in sig på det som inte fungerar. Färdigheter tränas i vardagen och ungdomen och familjen får stöd att hitta fungerande vardagsrutiner och strategier för det som oroar. Det kan handla om kommunikation, konflikthantering, vägledning och gränssättning.

Inkludering och tillsammans är ledord och framgångsrecept i vår behandling.


Skip to content