Bli en Landafamilj

Då det för oss är A och O att kunna matcha individen med rätt familjehem välkomnar vi alltid nya familjer och personer till vår gemenskap för att på så sätt bredda vårt utbud av Landafamiljer.

Ett familjehem är ett hem som låter ett barn eller ungdom flytta in och leva tillsammans med familjen. Familjen kan se ut på olika sätt; gift, sambo eller ensamstående. Bo på landet, i staden, i hus eller i lägenhet. Det är en fördel med erfarenhet av egna barn men det är inget krav. Det som är viktigt är att familjen är enig i beslutet att öppna upp sitt hem och att det finns en trygghet, mognad och en stabil livs- och familjesituation.

Utbildning

Som familjehem till Landa Familjevård får ni kontinuerlig utbildning och stöd för att förstå den placerades problematik. Vi ger alla nya familjehem den grundläggande utbildningen ”Ett hem att växa i” samt återkommande föreläsningar och andra utbildningar.

Familjehemskonsulenter arbetar tillsammans med familjehemmen som ett team med täta hembesök och kontakter via telefon med råd, stöd och handledning och finns tillgängliga dygnet runt.

Familjehem och konsulent arbetar för att säkerställa att den placerades behov blir tillgodosedda enligt vårdplan och genomförandeplan.

Krav

Det ställs inga formella krav eller speciella förkunskaper för att kunna bli familjehem. Du kommer att få den utbildning och information som behövs för att kunna utföra uppdrag som familjehem inom Landa Familjevård.

Utredning

Innan intressenter kan bli en Landafamilj görs en familjehemsutredning. Den inleds alltid med hembesök där de vuxna svarar på ett frågeformulär från Socialstyrelsen som heter BRA-fam. Det är ett risk- och bedömningsinstrument som hjälper oss att hitta lämpliga familjer för uppdraget. Därefter görs en djupare intervju om familjen och dess resurser.

Registerutdrag inhämtas från kronofogdemyndigheten, från socialregister, polismyndighetens misstanke och belastningsregister samt försäkringskassan. Vi tar också alltid in referenser som inhämtas från personer som känner familjen.

Ersättning

Familjehem får ekonomisk ersättning fördelat i en arvodesdel och en omkostnadsdel vilka utgår från Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som krävs. Arvodet är skattepliktigt, samt sjukpenning- och pensionsgrundande. Omkostnadsersättning skall täcka de merkostnader som familjehemmet får när de tar emot ett barn i sin familj och beräknas individuellt i varje fall. Omkostnadsersättningen är skattefri.

» Läs reportage om Familjehem

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli en Landafamilj? Eller har du frågor? Fyll i formuläret. Du kan också kontakta oss på mottagning@landa.se eller
0243-13030

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Landa AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.


Skip to content