Strandgården

Vika 023-666 07 70
Hosjö 023-666 07 90
strandgarden@landa.se

Utredning

Strandgården är ett utredningshem där vi utreder vilka behov av stöd och vård den placerade och den placerades familj är i behov av. Tillsammans formulerar vi mål att sträva mot.

Behandling

Vår behandling på Strandgården utgår från det som familjen behöver förändra utifrån de mål som formulerats under utredningen. Behandlingen fokuserar på att stärka det som fungerar och hitta strategier för det som oroar.

Välkommen till oss på Strandgården!

Strandgården är ett utrednings- och behandlingshem i Dalarna. Vi tar emot gravida kvinnor och familjer med barn 0-16 år för utredning, behandling och säkerhetsplanering enligt Signs of Safety.

Strandgårdens vision är att barn ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden i sitt befintliga nätverk som finns kvar under barnets uppväxt. För att uppnå vår vision arbetar vi utifrån Signs of Safety som är en modell för ett lösningsfokuserat och strukturerat barnskyddsarbete.

Utökad verksamhet

För att kunna möta ett växande behov utökar Strandgården sin verksamhet från och med augusti 2022 med ytterligare en utredningsenhet. På så sätt kan vi möta upp fler förfrågningar och fler familjers behov. Vi finns dels i natursköna Vika Strand och dels lite mer centralt i Hosjö, strax utanför centrala Falun. Totalt kan vi nu ta emot 16 familjer.

Utredningstid

Strandgårdens utredningstid är 8–12 veckor beroende på familjens behov och socialtjänstens uppdrag. Behandlingsuppdrag och säkerhetsplanering planeras individuellt tillsammans med familjen och socialtjänsten.

Metoder

Vårt arbete utgår från väl beprövade metoder för utredning, behandling och säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. Vi utgår från det föräldrarna redan gör bra i sitt föräldraskap eftersom vi tänker att det är det föräldrarna ska göra mer av för att barnen ska känna sig trygga och ha en väl fungerande vardag. Om det händer något som gör oss oroade eller bekymrade så pratar vi om det också för att tillsammans med föräldrarna fundera över hur de som föräldrar kan göra annorlunda nästa gång en liknande situation uppstår och vilka personer de kan ta stöd av.

Personal

Strandgården har tillgång till behandlingspersonal, socionomer och behandlingspedagoger, dygnet runt. Vi har manlig och kvinnlig personal i olika åldrar med olika kulturell och språklig kompetens. Vid behov finns möjlighet till psykologbedömning och neuropsykiatrisk utredning genom någon av de erfarna psykologer och läkare vi samarbetar med.

Förberedelser

Vistelsen hos oss planeras i samråd med familjen och socialtjänsten utifrån familjens och socialtjänstens önskemål. Vi erbjuder möjlighet till studiebesök och förberedelsemöte. Förberedelsemötet kan ske hos oss eller hos socialtjänsten.

» Ladda hem folder Strandgården (PDF)
» Ladda hem tillstånd HVB-hem (PDF)

Medarbetare

Malin Gnospelius

Föreståndare Strandgården 023-666 07 71 malin.gnospelius@landa.se

Caroline Hedman

Samordnare Strandgården caroline.hedman@landa.se

Andrea Nilsson

Utredare Strandgården Vika andrea.nilsson@landa.se

Lena Nymo

Familjebehandlare Strandgården Vika

Måns Pettersson

Familjebehandlare Strandgården Vika

Sandra Hedberg

Familjebehandlare Strandgården Vika

Matilda Haglöf

Utredare Strandgården Vika matilda.haglof@landa.se

Peter Bröderman

Familjebehandlare Strandgården Vika

Sofia Cederhorn

Familjebehandlare Strandgården Vika

Momo Voidani

Familjebehandlare

Jennie Arnberg

Familjebehandlare Strandgården Vika

Sina Hakimi

Familjebehandlare Strandgården Hosjö

Hanna Bergfeldt

Familjebehandlare Strandgården Hosjö

Lisa Envall

Utredare Strandgården Hosjö lisa.envall@landa.se

Linda Nygårds

Familjebehandlare Strandgården Hosjö

Fredrik Jansson

Familjebehandlare Strandgården Hosjö

Ulf Thun

Familjebehandlare Strandgården Hosjö

Caroline Hodin

Familjebehandlare Strandgården Hosjö

Samuel Mases

Utredare Strandgården Hosjö samuel.mases@landa.se

Jessica Svenn

Familjebehandlare Strandgården Hosjö jessica.svenn@landa.se

Skip to content