Strandgården

023-666 07 70
strandgarden@landa.se

Utredning

Strandgården är ett utredningshem där vi utreder vilka behov av stöd och vård den placerade och den placerades familj är i behov av. Tillsammans formulerar vi mål att sträva mot.

Behandling

Vår behandling på Strandgården utgår från det som familjen behöver förändra utifrån de mål som formulerats under utredningen. Behandlingen fokuserar på att stärka det som fungerar och hitta strategier för det som oroar.

Välkommen till oss på Strandgården!

Strandgårdens utrednings- och behandlingshem hittar du i natursköna Vika Strand utanför Falun i hjärtat av Dalarna. Vi tar emot gravida kvinnor och familjer med barn 0-16 år för utredning, behandling och  säkerhetsplanering enligt Signs of Safety.

Strandgårdens vision är att barn ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden i sitt befintliga nätverk som finns kvar under barnets uppväxt. För att uppnå vår vision arbetar vi utifrån Signs of Safety som är en modell för ett lösningsfokuserat och strukturerat barnskyddsarbete.

Utredningstid
Strandgårdens utredningstid är 8–12 veckor beroende på familjens behov och socialtjänstens uppdrag. Behandlingsuppdrag och säkerhetsplanering planeras individuellt tillsammans med familjen och socialtjänsten.

Metoder
Vårt arbete utgår från väl beprövade metoder för utredning, behandling och säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. Vi utgår från det föräldrarna redan gör bra i sitt föräldraskap eftersom vi tänker att det är det föräldrarna ska göra mer av för att barnen ska känna sig trygga och ha en väl fungerande vardag. Om det händer något som gör oss oroade eller bekymrade så pratar vi om det också för att tillsammans med föräldrarna fundera över hur de som föräldrar kan göra annorlunda nästa gång en liknande situation uppstår och vilka personer de kan ta stöd av.

Personal
Strandgården har tillgång till behandlingspersonal, socionomer och behandlingspedagoger, dygnet runt. Vi har manlig och kvinnlig personal i olika åldrar med olika kulturell och språklig kompetens. Vid behov finns möjlighet till psykologbedömning och neuropsykiatrisk utredning genom någon av de erfarna psykologer och läkare vi samarbetar med.

Förberedelser
Vistelsen hos oss planeras i samråd med familjen och socialtjänsten utifrån familjens och socialtjänstens önskemål. Vi erbjuder möjlighet till studiebesök och förberedelsemöte. Förberedelsemötet kan ske hos oss eller hos socialtjänsten.

» Reportage Strand- och Sjögården
» Folder Strandgården
» Tillstånd HVB-hem

Medarbetare

Malin Gnospelius

Föreståndare Strandgården och Sjögården 023-666 07 71 malin.gnospelius@landa.se

Caroline Hedman

Samordnare caroline.hedman@landa.se

Andrea Nilsson

Utredare, Strandgården andrea.nilsson@landa.se

Lena Nymo

Familjebehandlare, Strandgården lena.nymo@landa.se

Lisa Olson

Utredare, Strandgården lisa.olson@landa.se

Lotta Söderberg

Husmor, Strandgården lotta.soderberg@landa.se

Matilda Sjögren

Familjebehandlare, Strandgården matilda.sjogren@landa.se

Momo Voidani

Familjebehandlare, Strandgården momo.voidani@landa.se

Måns Pettersson

Familjebehandlare, Strandgården mans.pettersson@landa.se

Sandra Hedberg

Familjebehandlare, Strandgården sandra.hedberg@landa.se