Familjehem

Familjer som i sitt hem tar emot barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar i sitt eget hem.

Bli Landafamilj- Landa

Bli en Landafamilj

Placering i familjehem kan ibland vara den avgörande faktorn för att hjälpa barn och ungdomar där samhällets andra insatser inte räcker till. En hängiven familj med socialt engagemang och stort emotionellt utrymme kan uträtta underverk.

Familjehemsvård

Vi har lång samlad erfarenhet av att arbeta med människor i samhällsvård. Vi erbjuder ett stort antal familjehem, alla med olika erfarenheter och kompetenser. Detta gör att vi på bästa möjliga sätt kan möta olika individers behov och matcha dem med det familjehem som bäst kan tillgodose dessa.

Familjehemsvård - Landa

Familjehemskonsulenter

Familjehemskonsulenter handleder och stöttar våra familjehem. Merparten av Landas familjehemskonsulenter är socionomer och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten. Konsulenterna arbetar nära familjehemmen för att skapa en personlig och trygg kontakt och för att säkerställa att den placerade får en god vård enligt principen om barnets bästa. Våra konsulenter fungerar också som kontaktpersoner till våra uppdragsgivare. För oss är tillgänglighet viktigt och det finns alltid någon att nå, både för familjehemmen och våra kunder.