Strandgården utökar!

Från och med augusti 2022 bedriver Strandgården sin verksamhet på två ställen och kan ta emot dubbelt så många placeringar.

Nära. Personligt. Tryggt.

Landa är det lilla, nära alternativet med stora möjligheter. Vi är ett privat företag som erbjuder kvalitativa stöd- och vårdinsatser till barn, unga och familjer. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten och självklart i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen. Vi har givetvis erforderliga tillstånd från IVO för att bedriva vår verksamhet.

Bli en Landafamilj

Placering i familjehem kan ibland vara den avgörande faktorn för att hjälpa barn och ungdomar där samhällets andra insatser inte räcker till.

Bli en Landafamilj - Landa

”Bra uppföljningsrapporter”

Socialsekreterare, enkät socialtjänsten

”Bra att få info om konsulentens stöd till familjehemmet”

Socialsekreterare, enkät socialtjänsten

”De gör ett bra jobb! Hela idén, att inte det första alternativet ska vara att splittra familjer utan att istället jobba med det som behövs.”

Förälder Strandgården

”De hade ett lågaffektivt bemötande som hjälpte mig, jag var i fightmode när jag kom till Strandgården men sänkte garden efter någon vecka.”

Förälder om Strandgården

”Landas mottagning ge bra och snabb återkoppling, vi har fått varit med i hela processen.”

/Intervju familjehem 2020

”Fungerar mycket bra. Konsulenten, kunnig, pedagogisk ger råd, stöd och hjälp”

/Intervju familjehem 2020