Riktlinjer till följd av coronaviruset

Nära. Personligt. Tryggt.

Landa är det lilla, nära alternativet med stora möjligheter. Vi är ett privat företag som erbjuder kvalitativa stöd- och vårdinsatser till barn, unga och familjer. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten och självklart i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen. Vi har givetvis erforderliga tillstånd från IVO för att bedriva vår verksamhet.

Bli en Landafamilj

Placering i familjehem kan ibland vara den avgörande faktorn för att hjälpa barn och ungdomar där samhällets andra insatser inte räcker till.

Bli en Landafamilj - Landa

”Pedagogiska och tydliga ledare! Ni har guidat oss så fint genom alla nya kunskaper!”

Anonym om öppna onlineutbildningen, maj 2020

”Att lära sig massa nytt som man kommer kunna ha användning av i det dagliga arbetet.”

Anonym om öppna onlineutbildningen, maj 2020

”De gör ett bra jobb! Hela idén, att inte det första alternativet ska vara att splittra familjer utan att istället jobba med det som behövs.”

Förälder Strandgården

”Utmärkt samarbete, lösningsfokus och tillgänglighet under hela vistelsen.”

Socialsekreterare till ungdom Sjögården

”De hade ett lågaffektivt bemötande som hjälpte mig, jag var i fightmode när jag kom till Strandgården men sänkte garden efter någon vecka.”

Förälder om Strandgården