Utredning

Vi utreder enligt väl beprövade frågeställningar från Signs of Safety-modellen där fokus ligger på det som idag fungerar bra.

På vårt utredningshem Strandgården jobbar vi tillsammans med den placerade och dennes familj och deras behov av vård och stöd.

Vi utreder i enlighet med socialtjänstens utredningsuppdrag, BBIC och Signs of Safety med fokus på:

1. Barnets eller ungdomens behov av omsorg och säkerhet
(oro – styrkor, skydd)
2. Förälderns omsorgsförmåga
(oro – styrkor, skydd)
3. Familjens nätverk
(förekomst av trygga, stödjande personer, resurser och skydd)

Vår arbetsmodell för utredningen utgår från fyra centrala frågeställningar:

– Vad är vi oroliga för?
(framtida risk om ingen förändring sker)
– Vad fungerar bra?
(styrkor, skydd)
– Vad behöver hända?
(säkerhetsmål)
– Säkerhetsskalan?
(var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål)

Utredningen baseras på utredande samtal med ungdomen, dennes familj och viktiga personer i familjens nätverk. Det är i första hand ungdomen och familjen som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda i deras vardag. Det är ungdomen, familjen och deras nätverk som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

Särskilt vikt läggs inom Signs of Safety vid:

– Barnets/ungdomens trygghet i framtiden
– Det ungdomen gör bra
– Det föräldrarna gör bra i sitt föräldraskap
– Att göra barnets/ungdomens situation ”pratbar” med fokus på framtiden
– Att involvera ungdomens och familjens nätverk
– Att utforska ungdomens/familjens målbild
– Att ungdomen/familjen är expert på sin egen situation

Vidare baseras vår utredning på personalens iakttagelser av ungdomen och familjen i vardagen. Vi jobbar med daglig återkoppling med ungdomen och familjen utifrån iakttagelserna.


Skip to content