Grundutbildning

June 4, 2020 7:59 am Published by

– Bakgrund.
– Förhållningssätt.
– Samtalsmetodik.
– Kartläggning.
– Verktyg för barns delaktighet.
– Nätverksarbete.
– Förnekande dynamiken.
– Lärande organisationer och struktur för ärendegenomgång.

Categorised in:

This post was written by _superadmin