Vassbo, Falun

”Det kunde lika gärna ha varit jag, eller mina barn”

Många barn växer idag upp i en miljö med kriminalitet, droger och psykisk ohälsa. Landa familjevård är en av aktörerna som verkar för att dessa barn och ungdomar ska kunna få en trygg uppväxt och senare, ett fungerande vuxenliv.

Johan Gnospelius, VD Landa familjevård AB.
Johan Gnospelius, VD Landa familjevård AB.

I snart 15 år har Landa familjevård jobbat med och för barn och unga som behöver stöd under uppväxten. Verksamheten består idag av bland annat av två utredningshem. På Strandgården tar man emot familjer och deras nätverk för att tillsammans jobba för att barnet eller ungdomen snabbt ska kunna återgå till sin hemmiljö. Sjögården är ett boende för ungdomar som utvecklat egen problematik. Det kan handla om till exempel begynnande risk-/missbruk, kriminalitet eller neuropsykiatriska funktionshinder som skapar problem för ungdomarna. Landa jobbar också med öppenvårdslösningar både på egen hand och tillsammans med systerbolaget Abila Öppenvård. Utöver detta så har man också ett hundratal familjehem runt om i Sverige. Majoriteten finns i Mellansverige, huvudsakligen i och omkring Dalarna och Mälardalen.

– Vi på Landa strävar alltid i första hand efter att undvika att den unga människan flyttas från sitt hem, sina föräldrar och vänner. Det bästa är alltid att försöka hitta lösningar kring det utsatta barnet eller ungdomen tillsammans med dennes familj och nätverk, säger Johan Gnospelius, vd för Landa Familjevård. Barnens föräldrar är jätteviktiga för barnet, även de som inte alltid är så bra på att vara just föräldrar.

Johan Gnospelius poängterar att det är viktigt att familjen då får det stöd och verktyg som behövs för att komma tillrätta med situationen. En viktig del i det är att involvera det naturliga nätverket runt den unga människan.

– Det handlar bland annat om att fokusera på att stärka de positiva delarna i föräldraskapet. Därefter kan vi tydliggöra de brister som finns och tillsammans jobba med dem. Föräldrar i den här typen av situationer är inte vana vid att någon uppmärksammar det som de faktiskt gör bra i föräldrarollen, berättar Johan.

Det finns olika anledningar till att unga människor hamnar på en plats i livet där de inte mår bra och får den trygghet de behöver. Det kan handla om familjesituationer med missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. Processen som följer leder ibland till att barnet eller ungdomen måste lämna sitt naturliga nätverk för att istället placeras i en annan miljö.

– Det kunde lika gärna har varit jag eller mina barn som hamnat snett. Det är så små saker som avgör, olika felbeslut som kan få stora konsekvenser, berättar Johan Gnospelius.

Landa familjevårds huvudkontor ligger i den gamla herrgården i Vassbo strax utanför Falun.
Landa familjevårds huvudkontor ligger i den gamla herrgården i Vassbo strax utanför Falun.

Landa familjevård arbetar bland annat utifrån modellen ”Signs of Safety” som ursprungligen kommer från Australien. Syftet med modellen är att familjerna ska känna sig mer sedda och mindre ifrågasatta. Det i sin tur gör att engagemanget och motivationen att fortsätta skapa positiva förändringar stärks.

– Genom det här arbetssättet lyckas vi ofta hitta lösningar där barnet kan fortsätta bo kvar i det befintliga nätverket, hos sina föräldrar eller kanske mor- eller farföräldrar.

Läs om Signs of Safety i vår utredningsmodell

Målet är alltid att få det att fungera i det ursprungliga hemmet, tillsammans med det naturliga nätverket. På frågan om det inte kan uppfattas som motsägelsefullt att ha som mål att undvika placering men samtidigt bedriva verksamhet som har både utredningshem och familjehem där barn och ungdomar placeras svarar han:

– Jag tycker inte det. Jag tycker snarare att det är en nödvändighet och en seriositet att ha den angreppsvinkeln. Vi vet att det är många barn idag och i framtiden som kommer behöva vara familjehemsplacerade eller placerade på ett behandlingshem, men det hindrar oss inte från att göra vårt yttersta för att undvika det, säger Johan.

Om man ändå måste separera barnet eller ungdomen från sin familj är det viktigt att det blir så effektfullt och engagerat som som möjligt, och att fokus ligger på att jobba tillsammans med familjerna och deras nätverk för att barnet eller ungdomen så snart som möjligt ska kunna återgå till sin hemmiljö. Det finns då ett antal olika alternativ för att tillhandahålla den trygga miljö som behövs.

I våra familjehem har vi fantastiskt engagerade extraföräldrar som kan komma att bli jätteviktiga för barnen.

Ett sätt är att barnet eller ungdomen kommer till ett familjehem. Det innebär att en stabil och trygg familj välkomnar den stödbehövande till sitt hem och ger både riktlinjer, regler men även glädje och värme.

– I våra familjehem har vi fantastiskt engagerade extraföräldrar som kan komma att bli jätteviktiga för barnen, fortsätter Johan Gnospelius.

De biologiska föräldrarna kopplas inte bort helt vid en familjehemsplacering. De finns med i bilden, även om barnet kanske inte kan bo där just då. Ibland handlar det om kortare placeringar och i vissa fall så handlar det om långa uppväxtplaceringar. Och då vill vi ju om möjligt ändå behålla relationen till det egna nätverket.

Läs mer om Landas familjehemsvård

Familjevårdsbranschen har förändrats genom åren och antalet aktörer i branschen har varierat. För några år sedan handlade arbetet mycket om de många ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige. När behovet är så stort så ökar också antalet aktörer inom familjevård.

– Under vissa perioder har förutsättningarna öppnat upp för mer oseriösa aktörer, sådana som bara gör det för att tjäna pengar, men de har svårt att hålla i längden. Seriositet och ett stort hjärta är viktigt för långsiktigt kunna jobba med familjevård. Så på det sättet är branschen lite självsanerande, berättar Johan.

Eftersom Landa varit aktivt i branschen så länge händer det att ungdomar som man tidigare jobbat med, som nu blivit vuxna, hör av sig. – Det är det absolut bästa med det här jobbet. Ungdomar som vuxit och själva kan sätta ord på sina upplevelser. När de är tacksamma och berättar om hur våra insatser förändrat deras liv. Då växer vi och vet att det vi jobbar med varje dag faktiskt gör skillnad.

Det blir mer kostnadseffektivt att köpa tjänsten från oss än att själva anställa och bygga upp eget konsulentstöd.

Den senaste tiden har Landa undersökt nya sätt för att utveckla sig själva och branschen. Tidigare under året inrättade man en ny tjänst som fungerar som konsulentstöd och handledning till kommunernas egna familjehem. På så sätt får kommunerna tillgång till handledare med dygnet runt-jour. Kommunerna nyttjar tjänsten utifrån det behov de har, till exempel en gång i månaden eller en gång i veckan.

– Det blir mer kostnadseffektivt att köpa tjänsten från oss än att själva anställa och bygga upp eget konsulentstöd. Jag tycker det är en bra lösning för alla parter och familjerna i kommunens egna familjehem kan känna sig trygga och fortsätta utföra sitt viktiga uppdrag.

Se hur vi jobbar med familjehemsstöd till kommuner

Den privata familjevården ska fungera som ett komplement till kommunernas arbete. Samarbete och olika former av samverkan är framtiden för branschen, tror Johan Gnospelius.

– Vi har alla målet om samma trygga uppväxt för barn och unga. Istället för att kommunerna själva ska lägga stora pengar på att bygga upp organisationer med olika spetskompetenser så kan de använda oss som redan har det. Jag är övertygad om att alla tjänar på det i slutändan, avslutar Johan Gnospelius.

Fakta

» Landa familjevård jobbar med individen i centrum och alltid med ett nätverksfokus. Företaget grundades 2008, då under namnet Dalarnas ungdomscenter.

» Idag har företaget drygt 100 familjehem anslutna till sig och driver två utredningshem; Strandgården och Sjögården. Huvudkontoret ligger i Vassbo utanför Falun.

» Inom Landa Familjevård, Strandgården och Sjögården arbetar drygt 40 engagerade medarbetare.

Läs också:

”Vi är en tillfällig oas. Målet är alltid att de ska kunna flytta hem”
”Det är föräldrarna som har störst chans att lyckas”


Skip to content