Sjögården

023 - 666  07 70
sjogarden@landa.se

Nyhet!

Sjögården har förstärkt kompetensen och erbjuder nu psykologbedömning, neuropsykiatrisk utredning, skolpedagogisk utredning, kartläggning gällande social problematik och användande av alkohol och droger (ADAD, ADDIS-Ung) samt återfallsprevention.

Utredning

Sjögården är ett utredningshem där vi utreder vilka behov av stöd och vård den placerade och den placerades familj är i behov av. Tillsammans formulerar vi mål att sträva mot.

Behandling

Vår behandling på Sjögården utgår från det som familjen behöver förändra utifrån de mål som formulerats under utredningen. Behandlingen fokuserar på att stärka det som fungerar och hitta strategier för det som oroar.

Välkommen till oss på Sjögården!

Sjögården i Svärdsjö utanför Falun är ett utredningshem för ungdomar 13-17 år och deras familjer. Vi erbjuder ett helt nytt sätt att arbeta med ungdomar och deras nätverk med utgångspunkt i Signs of Safety.

Vi fångar upp ungdomen i vår trygga miljö, bjuder in föräldrar och viktiga personer i ungdomens nätverk för att tänka tillsammans: vad är oro/bekymmer, vad fungerar bra och vad behöver hända för att ungdomen ska må bra och ha en fungerande vardag efter tiden hos oss? Föräldrar och personer i ungdomens nätverk erbjuds möjlighet att bo tillsammans med ungdomen under placeringstiden.

Utredningstid
Placeringstiden på Sjögården varierar vanligen mellan tre till sex månader. De första tre månaderna genomförs en kartläggning gällande ungdomens behov och nätverkets förutsättningar. Därefter arbetar vi tillsammans med ungdomen och nätverket med det som behöver bli annorlunda för att ungdomen ska må bra och slussas ut till en fungerande vardag.

Metoder
Vårt arbete utgår från väl beprövade metoder för utredning, behandling och säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. Arbetet genomförs tillsammans med ungdomen och nätverket utifrån gemensamma mål. Vi fokuserar på att stärka det som fungerar och på att hitta strategier för att hantera det som oroar. Vårt arbetssätt är lösningsfokuserat och tron på att varje individ och familj kan skapa förändringar om de ges förutsättningar är central.

Personal
Sjögården har tillgång till behandlingspersonal, socionomer och behandlingspedagoger, dygnet runt. Vi har manlig och kvinnlig personal i olika åldrar med olika kulturell och språklig kompetens. Vid behov finns möjlighet till psykologbedömning och neuropsykiatrisk utredning genom någon av de erfarna psykologer och läkare vi samarbetar med.

Utslussning
Vi planerar utslussning i samråd med socialtjänst, ungdom och föräldrar för att säkerställa att ungdomen succesivt i sin egen takt slussas ut i en trygg och fungerande vardag.

» Reportage Strand- och Sjögården
» Folder Sjögården
» Tillstånd HVB-hem

Medarbetare

Malin Gnospelius

Föreståndare Strandgården och Sjögården 023-666 07 90 malin.gnospelius@landa.se

Caroline Hedman

Samordnare caroline.hedman@landa.se
Caroline Hodin - Landa

Caroline Hodin

Familjebehandlare, Sjögården caroline.hodin@landa.se

Foad Rad

Biträdande föreståndare Sjögården 0243-212247 foad.rad@landa.se

Hanna Bergfeldt

Familjebehandlare, Sjögården hanna.bergfeldt@landa.se

Jonas Hagborg

Familjebehandlare, Sjögården jonas.hagborg@landa.se
Lisa Envall - Landa

Lisa Envall

Utredare, Sjögården lisa.envall@landa.se

Samuel Mases

Utredare, Sjögården samuel.mases@landa.se

Ulf Thun

Familjebehandlare, Sjögården ulf.thun@landa.se