Utbildning

Landa utbildning genomför utbildningar och implementering av arbetsmodellen Signs of Safety.

Vår arbetsmodell grundar sig i Signs of Safety. Vi jobbar med modellen i våra familjehem och på våra utredningshem. Vi erbjuder också utbildning, handledning och implementering för kommuner och andra intressenter i branschen.

Våra utbildare är licensierade för att utbilda och handleda i modellen. Vi utför grund-, fördjupnings- och chefsutbildningar samt även skräddarsydda utbildningar och implementeringar.

Signs of Safety
Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Modellen tar fasta på att en förutsättning, för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar i utsatta barns vardag, är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

Implementering
Är du och din kommun intresserade av att implementera Signs of Safety i ert arbete med utsatta barn och unga? Under de senaste åren har Signs of Safety internationellt utvecklat och fördjupat sin modell för att kunna implementera Signs of Safety i hela organisationer. Våra licensierade utbildare genomför gärna detta tillsammans med er.

Utbildningsformer
Planerade öppna utbildningar hittar du i vår utbildningskalender där du också kan anmäla ditt deltagande. Utbildningarna varierar i upplägg och tidsomfång beroende på målgrupp. Samtliga utbildningar kan erbjudas som uppdragsutbildningar på plats hos er.

Grundutbildning

2 dagar

– Bakgrund.
– Förhållningssätt.
– Samtalsmetodik.
– Kartläggning.
– Verktyg för barns delaktighet.
– Nätverksarbete.
– Förnekande dynamiken.
– Lärande organisationer och struktur för ärendegenomgång.

Fördjupningsutbildning för chefer, gruppledare och metodstödjare

2 dagar

– Implementering.
– Uppskattande och lärande interkultur.
– Risktrösklar.
– Lösningsfokuserat ledarskap.

Fördjupningsutbildningar på olika teman

1-2 dagar

– Nätverksarbete.
– Ord och bildberättelser.
– Fördjupning av kartläggningen.

Fördjupningsutbildning med fokus på Säkerhetsplanering

5 dagar

Under fem intensiva kursdagar i följd utbildas deltagarna i metoden och jobbar praktisk med egna ärenden.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på Landa utbildning så kan vi berätta mer om våra utbildningar och om hur vi tillsammans kan skräddarsy ett förslag för implementering för just din organisation.

Från och med årskiftet flyttas Landas utbildningsdel till ett separat bolag som drivs av utbildningsteamet Linn van Bruggen, Katarina Elmehed och Nova Nilsdotter. Kunder kan fortsatt kontakta oss på Landa för förfrågningar gällande Signs of Safetys utbildningar och implementeringsinsatser.

» Folder Signs of Safety

Utbildare

Linn van Bruggen - Landa - Signs of Safety

Linn van Bruggen

Licensierad utbildare och konsult, Signs of Safety linn.vanbruggen@landa.se
Nova Nilsdotter - Landa - Signs of Safety

Nova Nilsdotter

Licensierad utbildare, Signs of Safety nova.nilsdotter@landa.se
Katarina Elmehed - Landa -Signs of Safety

Katarina Elmehed

Licensierad utbildare, Signs of Safety katarina.elmehed@landa.se

Utbildningskalender

Information och datum för våra planerade utbildningar. Anmäl ditt deltagande redan idag.