Tyck till

Vi på Landa Familjevård anser det är viktigt att få veta vad du tycker om oss och vad vi kan göra bättre. Därför skulle vi vilja att du nu efter avslutad placering svarar på vår enkätundersökning bestående av 7 stycken frågor. Frågorna tar mindre än två minuter att svara på.
Tack på förhand för att ni hjälper oss bli bättre!

Inte nöjdTillfredställandeMycket nöjd
Inte nöjd
Tillfredställande
Mycket nöjd
Inte nöjdTillfredställandeMycket nöjd
Inte nöjd
Tillfredställande
Mycket nöjd
Inte nöjdTillfredställandeMycket nöjd
Inte nöjd
Tillfredställande
Mycket nöjd
Inte nöjdTillfredställandeMycket nöjd
Inte nöjd
Tillfredställande
Mycket nöjd
Inte nöjdTillfredställandeMycket nöjd
Inte nöjd
Tillfredställande
Mycket nöjd
Inte nöjdTillfredställandeMycket nöjd
Inte nöjd
Tillfredställande
Mycket nöjd
JaNejVet Ej
Ja
Nej
Vet Ej
Integritetspolicy
Genom att godkänna integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter hanteras enligt nedan beskriven policy.
Integritetspolicyn visar hur vi säkerställer att all behandling av dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


Personuppgiftsansvarig
Landa AB är personuppgiftsanvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i detta formulär.
Personuppgifterna som samlas in är e-postadress. Landa AB ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter och
information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden
För personuppgifter insamlande via detta formulär använder vi personuppgiftsbiträde som skrivit avtal med oss som
försäkrar att din information är skyddad.

Användning av personuppgifter
Dina uppgifter kommer att användas för att vi ska se vem som svarat på enkäten för att kunna följa upp och göra
förbättringar och förändringar.

Tredje part
Vi analyserar data via tredje part men delar inte dina uppgifter utan använder oss av för tredje part transkriberade
filer.

Vem har tillgång till uppgifterna?
All din information behandlas enligt GDPR och vi säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig part.

Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna
samlades in för i enighet med denna integritetspolicy och aldrig mer än två år. Alla uppgifter lagras i enighet med GDPR.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan när som helst
begära att vi raderar dina personuppgifter.

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta Landa på telefon 0243-130 30


Skip to content