Skyddat boende

För skydd mot våld eller andra övergrepp.

Landa erbjuder skyddat boende för vuxna över 18 år och familjer som är i behov av skydd mot våld eller andra övergrepp.

Vi erbjuder boende i möblerade lägenheter i Dalarna med omnejd samt riktade stödinsatser utifrån individens eller familjens behov:

– Information och råd
– Stödsamtal
– Hjälp att ordna stadigvarande boende
– Förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer
– Hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, till exempel polis och Skatteverket

Vid behov kan vi också erbjuda:

– Föräldrastöd
– Familjesamtal
– Barnsamtal
– Ord- och bildberättelse
– Säkerhetsplanering

Vår personal

På Landas skyddade boenden arbetar utbildade socionomer och behandlingspedagoger med erfarenhet av arbete med vuxna och familjer inom socialtjänst, HVB och öppenvård. Personal finns tillgänglig enligt överenskommelse samt telefonjour dygnet runt. Vi har tillgång till personal med olika kulturell och språklig bakgrund. Vi erbjuder hämtning i samband med placering.

Vårt arbete

Vi utgår från Signs of Safety, som är ett lösningsfokuserat och nätverksinriktat arbetssätt. Med utgångspunkt i socialtjänstens uppdragsbeskrivning upprättas en genomförandeplan tillsammans med individen eller familjen avseende de steg som behöver tas för att individen eller familjen ska vara trygga, må bra och ha en fungerande vardag. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt och de olika stegen dokumenteras och sammanfattas i en avslutande placeringsrapport.

För mer information och förfrågan om plats kontakta:

Malin Gnospelius

Verksamhetsansvarig023-666 07 71malin.gnospelius@landa.se


Skip to content