Riktlinjer till följd av coronaviruset

Vi på Landa följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring corona/covid19 för att minska smittspridning. Vår personal stannar hemma om de känner sig sjuka och arbetar endast om de är friska.

Våra verksamheter fortsätter som vanligt, men vi har vidtagit striktare åtgärder för att skydda extra riskutsatta individer som vi direkt eller indirekt samarbetar med. Vi är noga med hygienen, vi tvättar händerna ofta och noga samt undviker handslag, kroppskontakt och till viss del fysiska möten som inte är nödvändiga just nu.

Uppföljningsmöten och handledning kan under denna period ske i högre omfattning via digitala lösningar. Utbildningar, umgängen, grupphandledningar, personalmöten och andra sammankomster med flera individer inblandade fortsätter, med vissa undantag, enligt plan. Vid förändringar i vår hantering uppdaterar vi denna sida.


Skip to content