Nivå 2

juni 4, 2020 7:20 f m Published by

Aktiviteter
Uppstartsmöte med familj och socialtjänst. Familj och socialtjänst informeras om säkerhetsplaneringsprocessen, vägen mellan Framtida risk och Mål som mäts med hjälp av säkerhetsskalan.

Tidsplan
Familjebehandlare presenterar en tidsplan och en vision för arbetet tillsammans med familj och nätverk.

Utforska familjens styrkor och skydd
Med familj och nätverk.

Fördjupat nätverksarbete
Arbete med familj och nätverk för att hitta ett stödjande informerat nätverk som kan bidra till barnens trygghet och säkerhet samt stötta och komplettera föräldrarna.

Ord- och bildberättelse
Prata mer med barnen med stöd av tex Tre hus alternativt Det trygga hemmet för att få tillräckligt underlag för att kunna göra ett utkast till en Ord- och bildberättelse.
– Intervjua socialsekreterare, familj, eventuellt nätverket.
– Familjebehandlarna gör ett utkast.
– Jobba igenom utkastet med föräldrarna
– Föräldrarna presenterar Ord- och bildberättelsen för barnen och nätverket.
– Fördjupade samtal kring de teman som behandlas i Framtida risk.

Utformning av Säkerhetsplanen
Olika aktiviteter som Det trygga hemmet arbeta med olika uppföljningsverktyg som säkerhetsdagbok, säkerhetsföremål för barnen etc.

Categorised in:

This post was written by _superadmin