Nivå 1

juni 4, 2020 7:19 f m Published by

Kartläggning utifrån Signs of Safetys fyra grundfrågor:
– Framtida risk – vad är vi oroliga för kring barnet om ingenting blir annorlunda?
– Styrkor och skydd – vad fungerar bra?
– Mål – hur behöver det vara eller vad behöver hända för att oron inte ska finnas kvar?
– Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål.

Aktiviteter
Ta del av tidigare material. Exempelvis utredningar, anmälningar, förhandsbedömningar osv.

Uppstartsmöte med uppdragsgivare
Syftar till att informera om arbetsgång samt intervjua om ärendet.

Uppstartmöte med familj och socialtjänst
Informera familj om arbetssätt, presentera första utkast till Framtida risk, Mål och säkerhetsskala.

Barnsamtal
Individuellt eller tillsammans om flera syskon, med eller utan vuxen person beroende på ålder mm. Olika verktyg såsom Tre hus, Det trygga hemmet, Féen och Trollkarlen etc.

Nätverksinventering
Tillsammans med familjen för att se vilka som kan vara resurser för familjen under fortsatt arbete.

Nätverksmöten
Involvera ett nätverk kring barnen eller familjen som kan stötta och säkra upp, dela oro och ansvar samt se styrkor och existerande säkerhet.

Sammanställning
Mappning, nätverksinventering, genogram, barnsamtalsdokumentation.

Avslutningsmöte
Med genomgång av arbetet samt diskussion om ”Nästa steg”, socialtjänst, familj, nätverk.

Categorised in:

This post was written by _superadmin