Integritetspolicy

Genom att godkänna integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter hanteras enligt nedan beskriven policy. Integritetspolicyn visar hur vi säkerställer att all behandling av dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Landa AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Personuppgifterna som kan samlas in i samband med att du fyller i ett formulär på vår sida är namn, adress, mailadress och telefonnummer. Landa AB ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

För insamlade personuppgifter kan vi komma att använda ett personuppgiftsbiträde som skrivit avtal med oss som försäkrar att din information är skyddad. Användning av personuppgifter Dina uppgifter kommer att främst att användas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig gällande dina förfrågningar samt för att kunna skicka erbjudanden och information e-post eller sms till dig. Detta kan du alltid avsäga dig i samband med utskick.

Tredje part

Vi använder oss av tredjepartsföretag för utskick av sms och e-post. Vi analyserar även data via tredje part men delar inte dina uppgifter utan använder oss av för tredje part transkriberade filer.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och vi säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig part. Sparande av personuppgifter Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enighet med denna integritetspolicy och aldrig mer än två år. Alla uppgifter lagras i enighet med GDPR. Dina rättigheter Du har rätt att få information om eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att dina personuppgifter helt raderas.

Frågor

Vid eventuella frågor kontakta Landa AB på telefon 0243-130 30 eller via e-post på info@landa.se.


Skip to content