Views Navigation

Event Views Navigation

FULLBOKAD
Signs of Safety Workshop med fokus på ungdomar

Online

Signs of Safety bygger på att professionella tillsammans med barn, ungdomar, föräldrar och deras nätverk hittar lösningar som fungerar i deras vardag för att barn och ungdomar ska bli tryggare,... View Article

1000SEK

FULLBOKAD
Grundutbildning i Signs of Safety

Online

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga... View Article

4000SEK