Views Navigation

Event Views Navigation

Grundutbildning i Signs of Safety

Online

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar i utsatta barns vardag är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i... View Article

4000SEK

FULLBOKAD
Fördjupningsutbildning i Signs of Safety med fokus på säkerhetsplanering

Online

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar i utsatta barns vardag är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i... View Article

7500SEK

Fördjupningsutbildning i Signs of Safety, ord och bildberättelser

Online

Varmt välkommen till fördjupningsutbildning i Signs of Safety med Nova Nilsdotter, licensierad utbildare och handledare i Signs of Safety. Ur kursens innehåll Utbildningen är en fördjupningsutbildning i att förstå och använda oss av ord- och bildberättelser. Vårt kraftfulla verktyg för att tillsammans med föräldrar ge barn och ungdomar en förklaring till vem som är orolig,... View Article

2500SEK

Utbildning med Tina Emet, förmiddag

Vassbo Vassbo 46, Falun

Landa Familjevård kommer att jobba för att implementera förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Tillsammans kommer konsulenter och familjehem genom tre tillfällen få kunskap om vilka förändringar vi kan åstadkomma genom förhållningssättet. Inför det uppdaterar vi oss i teman som anknytning, biologiskt nätverk som resurs, NPF/autism. Mellan de tre tillfällena med Tina kommer vi tillsammans att jobba aktivt... View Article

Gratis

Utbildning med Tina Emet, eftermiddag

Vassbo Vassbo 46, Falun

Landa Familjevård kommer att jobba för att implementera förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Tillsammans kommer konsulenter och familjehem genom tre tillfällen få kunskap om vilka förändringar vi kan åstadkomma genom förhållningssättet. Inför det uppdaterar vi oss i teman som anknytning, biologiskt nätverk som resurs, NPF/autism. Mellan de tre tillfällena med Tina kommer vi tillsammans att jobba aktivt... View Article

Gratis