Views Navigation

Event Views Navigation

Utbildning med Tina Emet, förmiddag

Vassbo Vassbo 46, Falun

Landa Familjevård kommer att jobba för att implementera förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Tillsammans kommer konsulenter och familjehem genom tre tillfällen få kunskap om vilka förändringar vi kan åstadkomma genom förhållningssättet. Inför... View Article

Gratis

Utbildning med Tina Emet, eftermiddag

Vassbo Vassbo 46, Falun

Landa Familjevård kommer att jobba för att implementera förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Tillsammans kommer konsulenter och familjehem genom tre tillfällen få kunskap om vilka förändringar vi kan åstadkomma genom förhållningssättet. Inför... View Article

Gratis

FULLBOKAD
Extra datum 4 dec
Signs of Safety Workshop med fokus på mottagning

Online

Signs of Safety bygger på att professionella tillsammans med barn, ungdomar, föräldrar och deras nätverk hittar lösningar som fungerar i deras vardag för att barn och ungdomar ska bli tryggare, säkrare... View Article

1000SEK

FULLBOKAD
Extra datum 2 dec
Signs of Safety Workshop med fokus på familjehemsvård

Online

Signs of Safety bygger på att professionella tillsammans med barn, ungdomar, föräldrar och deras nätverk hittar lösningar som fungerar i deras vardag för att barn och ungdomar ska bli tryggare,... View Article

1000SEK

FULLBOKAD
Extra datum 8–9 dec
Grundutbildning i Signs of Safety

Online

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga... View Article

4000SEK

Utbildning med Tina Emet, förmiddag

Vassbo Vassbo 46, Falun

Landa Familjevård kommer att jobba för att implementera förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Tillsammans kommer konsulenter och familjehem genom tre tillfällen få kunskap om vilka förändringar vi kan åstadkomma genom förhållningssättet. Inför... View Article

Gratis

Utbildning med Tina Emet, eftermiddag

Vassbo Vassbo 46, Falun

Landa Familjevård kommer att jobba för att implementera förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Tillsammans kommer konsulenter och familjehem genom tre tillfällen få kunskap om vilka förändringar vi kan åstadkomma genom förhållningssättet. Inför... View Article

Gratis