Loading Events
Online
23 oktober 2020
  • This event has passed.

FULLBOKAD

Signs of Safety Workshop med fokus på öppenvården

Signs of Safety bygger på att professionella tillsammans med barn, ungdomar, föräldrar och deras nätverk hittar lösningar som fungerar i deras vardag för att barn och ungdomar ska bli tryggare, säkrare och må bättre. 

Fokus på öppenvården

Oavsett i vilken enhet eller vilken grupp vi tillhör som anställda inom socialtjänsten behöver vi ha samma förhållningssätt och arbeta med samma förändringsprocess tillsammans med våra familjer. Som metodhandledare och utbildare i Signs of Safety möter jag frågor som handlar om ”hur ska vi som familjebehandlare arbeta med Signs of Safety?” Den här workshopen erbjuder en möjlighet att som familjebehandlare eller arbetsledare inom öppenvården fördjupa sig i just den frågan.  

Innehåll   

Workshopen varvar teori, exempel, övning och reflektion. Vi utforskar rollen som familjebehandlare utifrån Signs of Safety och i förhållande till andra roller inom socialtjänsten. Vi tittar på förhållningssättet och de processer och verktyg som finns inom Signs of Safety med fokus på öppenvården. 

Kunskapskrav   

Du som deltagare har stor hjälp av att ha gått grundutbildning i Signs of Safety innan du är med på workshopen. Eftersom vi endast har tre timmar på oss kommer jag inte fokusera på ”Vad är Signs of Safety?”, utan på vårt specifika fokusområde. Därför underlättar det om du har gått grundutbildning i Signs of Safety sedan tidigare.

Om kursledaren   

Jag heter Katarina Elmehed och är licensierad utbildare i Signs of Safety. Jag arbetar heltid som utbildare och metodhandledare i Signs of Safety tillsammans med mina kollegor Linn van Bruggen och Nova Nilsdotter. Vi har uppdrag från kommuner runt om i Sverige. Jag examinerade som socionom år 2005 och har arbetat inom socialtjänsten till år 2017. Jag har framförallt varit socialsekreterare i mottagningsgrupp och ungdomsgrupp, men även arbetat som metodstödjare i Signs of Safety och processledare på förebyggande enhet.

Behöver du komma i kontakt med mig i samband med workshopen, vänligen maila mig på katarina.elmehed@landa.se eller ring på tfn 018-444 35 25.

Datum
23 oktober 2020
Tid
9.00–12.00
Plats
Online. Alla deltagare ansluter via egen dator.
Kursledare
Katarina Elmehed, licensierad utbildare i Signs of Safety.
Pris
1000SEK, exklusive moms
Anmälan
Anmälan sker via e-post till: anmalan@landa.se. Uppge vilken utbildning anmälan avser, ditt namn, din adress, organisation samt fakturaadress i anmälan.
Anmälan är bindande, avbokning kan ske fram till 30 dagar innan kursstart! Landa förbehåller sig rätten att ställa in/avboka utbildningen 30 dagar innan kursstart vid för få anmälningar.