Loading Events
Online
26–27 nov 2020
  • This event has passed.

FULLBOKAD

  Extra datum 8–9 dec

Grundutbildning i Signs of Safety

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar i utsatta barns vardag är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

Utbildningens innehåll

Under denna tvådagars utbildning i Signs of Safety kommer deltagarna att få en grundläggande introduktion till förhållningssättet, de viktigaste verktygen och hur de kan tillämpas i praktiken. Oavsett om du arbetar på myndighetssidan inom förhandsbedömning, utredning, insats, familjehemsvård eller om du arbetar med behandlingsarbete, på HVB, institution eller med familjepedagogiska insatser. Det lösningsfokuserade, frågande och samarbetsstyrda förhållningssättet löper som en röd tråd genom hela utbildningen. En förändringsprocess där barn, unga och deras familjer och nätverk står i centrum och ges en genuin möjlighet att tänka igenom oro, vad som fungerar och vad som behöver hända för att hitta långsiktigt fungerande lösningar. Vi går igenom de viktigaste verktygen, som kartläggning, samtalsverktyg för barns delaktighet och nätverksarbete. Deltagarna får möjlighet att själva vara aktiva och prova på.

För mer information om Signs of Safety, se www.signsofsafety.net och www.knowledgebank.signsofsafety.net

Utbildningen besvarar bland annat frågorna

  • Vad är Signs of Safety?
  • Hur skapar vi fungerande samarbetsrelationer med barn, ungdomar, deras familjer och nätverk?
  • Hur placerar vi barnets röst och upplevelse i centrum för utrednings- och förändringsarbetet?
  • Hur använder vi ett lösningsfokuserat frågande förhållningssätt i praktiken i samtal med klienter?
  • Hur involverar vi alla viktiga personer runt utsatta barn och ungdomar?

 

Innan kursstart kommer vi att återkomma med mer utförlig information om genomförandet, program för dagarna, lite hålltider, hur ni gör för att logga in/ansluta och hur ni kan förbereda er på bästa sätt. Vi vill redan nu passa på att tala om att det är önskvärt att alla deltagare sitter vid en egen dator och inte i grupper även om det är flera personer från samma arbetsplats anmälda. Detta för att vi ska få bästa tekniska förutsättningarna under de två dagarna

Datum
26–27 nov 2020
Tid
9.00–16.00 båda dagarna.
Plats
Online. Alla deltagare ansluter via egen dator.
Kursledare
Katarina Elmehed, licensierad utbildare i Signs of Safety.
Pris
4000SEK, exklusive moms
Anmälan
Anmälan sker via e-post till: anmalan@landa.se. Uppge vilken utbildning anmälan avser, ditt namn, din adress, organisation samt fakturaadress i anmälan.
Anmälan är bindande, avbokning kan ske fram till 30 dagar innan kursstart! Landa förbehåller sig rätten att ställa in/avboka utbildningen 30 dagar innan kursstart vid för få anmälningar.