Loading Events
Online
1 oktober 2020
  • This event has passed.

Fördjupningsutbildning i Signs of Safety, ord och bildberättelser

Varmt välkommen till fördjupningsutbildning i Signs of Safety med Nova Nilsdotter, licensierad utbildare och handledare i Signs of Safety.

Ur kursens innehåll

Utbildningen är en fördjupningsutbildning i att förstå och använda oss av ord- och bildberättelser. Vårt kraftfulla verktyg för att tillsammans med föräldrar ge barn och ungdomar en förklaring till vem som är orolig, vad de är oroliga för och vad som händer på grund av oron. Under utbildningen varvas teori, exempel, övningar och reflektion.

Vi går igenom följande teman

  • Vad är en ord- och bildberättelse och vad är syftet?
  • Vilka är stegen för att skapa en ord- och bildberättelse?
  • Vilka utmaningar respektive styrkor ser deltagarna i arbetet med ord- och bildberättelser?
  • Vilka frågor behöver vi ställa?
  • Hur kan vi jobba tillsammans med föräldrarna?
  • Vi skissar på en ord- och bildberättelse i någon av deltagarnas ärende. Fundera gärna på om du har ett barn du jobbar med som skulle behöva en ord- och bildberättelse.
  • Bedömning och utvärdering – hur vet vi att ord och bildberättelsen är tillräckligt bra?

Signs of Safety utigår ifrån att de viktiga vuxna som finns i det privata nätverket runt utsatta barn och ungdomar måste vara involverade för att vi tillsammans ska hitta varaktiga lösningar. För att det ska bli möjligt behöver vi socialarbetare ha ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föråldrar och deras nätverk så att de får möjlighet att tänka igenom sin situation och vad som behöver förändras. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt. Under de senaste åren har Signs och Safety modellen börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar.

För mer information om Signs of Safety gå till hemsidan www.signsofsafety.net

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till socialsekreterare, familjebehandlare som jobbar med barn och unga inom eller på uppdrag av socialtjänsten. Du bör ha gått grundutbildning i Signs of Safety då denna kurs inte går igenom grunderna i modellen utan förutsätter vissa förkunskaper.

 

Innan kursstart kommer vi att återkomma med mer utförlig information om genomförandet, program för dagen, lite hålltider, hur ni gör för att logga in/ansluta och hur ni kan förbereda er på bästa sätt. Vi vill redan nu passa på att tala om att det är önskvärt att alla deltagare sitter vid en egen dator och inte i grupper även om det är flera personer från samma arbetsplats anmälda. Detta för att vi ska få bästa tekniska förutsättningarna under utbildningen.

Material

De power point-bilder och metodstödsmaterial vi använder under dagarna får du skickat till dig efter utbildningen.

Kursintyg

Alla deltagare får efter genomförd utbildning ett personligt kursintyg.

Datum
1 oktober 2020
Tid
9.00–16.00
Plats
Online. Alla deltagare ansluter via egen dator.
Kursledare
Nova Nilsdotter, licensierad utbildare och handledare i Signs of Safety.
Pris
2500SEK, exklusive moms Max 35 deltagare.
Anmälan
Anmälan sker via e-post till: anmalan@landa.se. Uppge vilken utbildning anmälan avser, ditt namn, din adress, organisation samt fakturaadress i anmälan.
Anmälan är bindande, avbokning kan ske fram till 30 dagar innan kursstart! Landa förbehåller sig rätten att ställa in/avboka utbildningen 30 dagar innan kursstart vid för få anmälningar.