Loading Events
Online
21–25 sept 2020
  • This event has passed.

FULLBOKAD

Fördjupningsutbildning i Signs of Safety med fokus på säkerhetsplanering

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar i utsatta barns vardag är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

Det här är en fördjupningsutbildning på fem dagar med fokus i Signs of Safetys säkerhetsplanering. Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety modellen är ett strukturerat sätt att tillsammans med barn, föräldrar och deras nätverk åstadkomma de förändringar som krävs för att barnen i möjligaste mån ska kunna fortsätta att växa upp med sina föräldrar och sitt naturliga nätverk även när oron för barnen är stor.

Ur kursens innehåll

  • Fördjupning i Signs of Safetys förhållningssätt
  • Genomgång av de olika stegen vid Säkerhetsplanering
  • Nätverksarbete
  • Ord- och bildberättelser

Målgrupp

Fördjupningsutbildningen vänder sig till dig som redan har gått Grundutbildning i Signs of Safety och som har erfarenhet av att arbeta enligt modellen som arbetsledare, socialsekreterare eller familjebehandlare inom Barn och Familjeområdet.

 

Innan kursstart kommer vi att återkomma med mer utförlig information om genomförandet, program för dagarna, lite hålltider, hur ni gör för att logga in/ansluta och hur ni kan förbereda er på bästa sätt. Vi vill redan nu passa på att tala om att det är önskvärt att alla deltagare sitter vid en egen dator och inte i grupper även om det är flera personer från samma arbetsplats anmälda. Detta för att vi ska få bästa tekniska förutsättningarna under utbildningen.

 

Datum
21–25 sept 2020
Tid
9.00–16.00
Plats
Online. Alla deltagare ansluter via egen dator.
Kursledare
Katarina Elmehed, licensierad utbildare i Signs of Safety.Linn van Bruggen, licensierad utbildare  och konsult i Signs of Safety.
Pris
7500SEK, exklusive moms
Anmälan
Anmälan sker via e-post till: anmalan@landa.se. Uppge vilken utbildning anmälan avser, ditt namn, din adress, organisation samt fakturaadress i anmälan.
Anmälan är bindande, avbokning kan ske fram till 30 dagar innan kursstart! Landa förbehåller sig rätten att ställa in/avboka utbildningen 30 dagar innan kursstart vid för få anmälningar.