Loading Events
Online
2–3 nov 2020.
  • This event has passed.

FULLBOKAD

Fördjupningsutbildning i Signs of Safety för chefer, arbetsledare och metodstödjare

En tvådagars fördjupningsutbildning i Signs of Safety för chefer, arbetsledare och metodstödjare. Den 2–3 november 2020, online.

Ur kursens innehåll

  • Vad krävs för en lyckad implementering av Signs of Safety?
  • Grunderna i Signs of Safetys ledarskap
  • Hur skapar vi en arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling?
  • Hur skapar vi trygga organisationer?
  • Struktur för ärendegenomgångar

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar i utsatta barns vardag är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

Det här är en fördjupningsutbildning på två dagar med fokus implementering och Signs of Safety´s ledarskap. För att de socialarbetare som dagligen träffar barn, föräldrar och deras nätverks ska lyckas i sin ambition att genom ett bra samarbete och lösningsfokuserat förhållningsätt skapa varaktiga förändringar för de mest utsatta barnen behövs mer än bara grundutbildning i Signs of Safety. Det krävs ett ledarskap och en organisation som tillhandahåller möjligheter till eget lärande, tillräckligt stöd och som har förmåga att hantera risker och oro.

Målgrupp

Kursen vänder sig till sektionschefer, enhetschefer, 1:e socialsekreterare, metodhandlare och andra personer som i sin tjänst har ansvar för att arbetsleda och handleda socialsekreterare och familjebehandlare inom barn och familjeområdet.

Du bör ha genomgått Grundutbildning i Signs of Safety sedan tidigare då denna kurs inte går igenom grunder i modellen utan förutsätter vissa förkunskaper.

Upplägg och genomförande

Innan kursstart kommer vi att återkomma med mer utförlig information om genomförandet, program för dagarna, lite hålltider, hur ni gör för att logga in/ansluta och hur ni kan förbereda er på bästa sätt. Vi vill redan nu passa på att tala om att det är önskvärt att alla deltagare sitter vid en egen dator och inte i grupper även om det är flera personer från samma arbetsplats anmälda. Detta för att vi ska få bästa tekniska förutsättningarna under utbildningen.

Datum
2–3 nov 2020.
Tid
9.00–16.00.
Plats
Online. Alla deltagare ansluter via egen dator.
Kursledare
Linn van Bruggen, licensierad utbildare och konsult i Signs of Safety. Katarina Elmehed, licensierad utbildare i Signs of Safety.
Pris
4000SEK, exklusive moms
Anmälan
Anmälan sker via e-post till: anmalan@landa.se. Uppge vilken utbildning anmälan avser, ditt namn, din adress, organisation samt fakturaadress i anmälan.
Anmälan är bindande, avbokning kan ske fram till 30 dagar innan kursstart! Landa förbehåller sig rätten att ställa in/avboka utbildningen 30 dagar innan kursstart vid för få anmälningar.